Gutta på skauen
På skauen. Disse gutta er hedret med mange
kjentmannsposter rundt omkring i Oslomarka.et er ikke langt mellom krigsminnene i Oslomarka, og det er ikke rart - her holdt «gutta på skauen» til og nedla et stort og farlig arbeid i kampen mot den tyske okkupasjonsmakten under annen verdenskrig. Containere ligger igjen etter utallige lass med forsyninger sluppet fra allierte fly, det er koier hvor de holdt til, og det ligger til og med endel flyvrak rundt omkring. Mange slike steder er gjennom årenes løp blitt markert med en kjentmannspost.

Båhusseter, slippsted nord i Nordmarka

Baklia, milorg-hytte vest på Krokskogen
Corona, radiostasjonen som minnes i Maridalsalpene
Fagerliseter, hjemmefrontens hovedkvarter i Nordmarka
Flyvraket i Hansekollen
Hoho-hytta , hemmelig koie på Krokskogen

 
Høgesset, mål for for mange slipp i Sørmarka
Leikemyr , slippsted sør i Krokskogen
Lurikoia , tilholdssted for slippgjeng i Nordmarka

Orremåsan, slippsted i Sørmarka

Ramsåsstua, milorg-hytte i Vestmarka

•• Trygve Christensens «Marka og krigen» er det grundigste verket om Oslomarka under annen verdenskrig.

Med krigsminner tenker vi i første rekke på annen verdenskrig. Men det har også vært ufred tidligere, ikke minst er svenskenes felttog minnet ved Gjellebekk skanse og i Nordkleiva.
Også et stort antall bygdeborger forteller om behove for å forsvare seg i usikre tider.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Stormarka| Gjengrodde stier | Linker