Kroken i Kjaglidalen

Og alligevel boer der Folk paa disse Steder, der skjule sig dybt inde i Skovene.

Bernhard Herre: Skovene.


Husmannsfamilien har forlengst forlatt Kroken i Kjaglidalen, men vedkomfyren ligger igjen.

jaglidalen kalles den dunkle, hemmelighetsfulle dal som dominerer Krokskogens sydøstligste egn. Få har sett den brusende Isielven på denne del av dens bane, og få kommer i dag disse ville, ugjestmilde dalstrøk nærmere enn å tømme sin velstands overflødighetshorn på Isi fyllplass.
Men i gamle dage var her såvisst ingen overflod, og mange av dem som forsøkte at fravriste Kjaglidalens karrige jord et utkomme, endte opp på Amerikabåten. En av de i egnen beliggende plasse, høit opp i lien, het sågar Knappnæring.
På Kroken, en annen av de stedlige små plasser, dypt under den mørke dals styrtninger der den forlengst er blitt trang og uoversiktlig, fornemmes ennu den nederlagsfølelse gårdsfolket må ha følt da de reiste herfra for godt i 1904. I den ensomhetens gru der i dag ruger over denne plett, ligge vedkomfyren, rustende bølgeblikktak og annet tungt husgeråd fremdeles henslengt. Tufter og fundamenter forteller tillike, at de tarvelige bygninge på denne plass, var lite å samle på.

Veien hertil går langs den mørke, kolde elv gjennom mennesketom natur, som kun stedvis avløses av de døende kulturlandskabe. Kun på Kjaglien, den største gå hvorunder Kroken var husmannsplass, pløyer en standhaftig bondemann fremdeles de ugiddelige akre.

.
Den brusende Isielven mellom Kroken og nordre Kjaglia; posten få har sett.
Kroken i Kjaglidalen var kjentmannspost i perioden 1996-98. Plassen ligger mellom elven og den blåmerkede stien.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker