Markas dyp . Ved Mosjødammen på Krokskogen. Foto: TORGEIR STENSTAD

Kjentmannspostene 2006-2008

Vøyensetervollen
Mastekastet
Baklia
Helt vest
Kvennhølet
Helvetesputtene

Offersteinen på Kjelsås
Nedre Lysedam
Kjerkeberget Høgåsen
Kampevaddammen
Øyangssaga

Kjentmannspostene 2004-2006

Finnegrotten
Finneflakseter
Myrseter
Bukkebekksteinen
Gullikskollen
Otertjernsrenna ved Homleberget

Asbjørnsens vei
Storfuru på Småflaka
Limnigrafen
Svartendammen
Haukerenna
Flyttsteinen på Steinbuåsen
agnomsust og med et førsteklasses merkenavn har Krokskogen en posisjon som ingen annen del av Oslomarka - og dessuten ligger den dramatisk til bak de steile fjellveggene vi ser fra Tyrifjordens bredder. Krokskogen er ekte Bernhard Herre-landskap med urskog og gamle setre, sagn og trollskap, og eldgamle ferdselsveier som i dag utgjør flott terreng for ski, fottyrer og sykkel. I nord avgrenses den av Jevnaker-området, i sør av Bærumsmarka og riksveien over Sollihøgda, og møter Nordmarka øst for Spålen og Heggelivannene et sted (grensen er omstridt!).
Ringkollen og Solllihøgda er de opplagte innfallsportene til Krokskogen. Men vi kommer også langt fra for eksempel Damtjern i Åsa, Jonsetangen ved Øyangen, og fra By i Lommedalen. I gamle dager kunne man til og med reise til Kleivstua i en egen «tønneheis», men den ramlet ned for mange år siden.
Løvlia og Sørseter er de dominerende serveringsstedene på Krokskogen. Mange Krokskogvandrere har Heggeliseter som favoritt. I senere år er det også åpnet helgeservering på Greinehytta og Vensåsseter.
Krokskogen de luxe. Opplevet ved Haukerenna, på Storflaka, og over Langtjernsbrenna.

Kjentmannspostene 2002-2004
Knappnæring
Abrahamsrud
Attogframsetra
Nordseter
Malesteinen i Krokkleiva
St. Jørgenskastet
Smeddalen
Henningsteinen
Lokedammen
Damtjernåsen
Jaklefossen
Kjentmannspostene 2000-2002
Leikemyr
Auretjernsdammen

Midtskogsteinen
Jordbærhaugen

Hoho

Søttjerndalen
Gopletjernsåsen
Presthytta
Kjerringkollen
Butleren
Ruggestein ved Øyangsrøysa
Ringkolltoppen
Dyregraver i Bølgenmarka

Mer luksus. Det ensomme Spålsberget, den gamle kjentmannsposten ved Skotta kanal, smellvakre Møkkalitjern i januar.

Kjentmannspostene 1998-2000
Gyrihaugen
Møkkalitjern
Pipestein
Molikåsen
Svenskeveien
BLEU-steinen
Bjørnejakt i Kristiania omegn
Fleske-Lars' sommerhule
Spålsberget
Gjørudshaugen
Kjentmannspostene 1996-1998
Kroken, fraflyttet plass i Kjaglidalen
Midtskoggrana, kjempetreet ved Krokskogveien
Sloradammen i Sørkedalen
Slåttmyrene
Kampeknerten
Ingjerdsbrenna
Dammen på Østre Langtjern
Skotta
, vannrenne til Storflåtan
Stubdalskampen
Femputtsteinen
ved Ringkollen
Kjentmannspostene 1994-1996
Nessetra, Milorgs forlegning på Ringerike
Nordkleiva, gammelt slagsted
Stemnålstjern
Brennåsen
Danielshøgda
, grense på 505 m.o.h.
Otertjern
Nibbitjern

Oppkuven

Øyangsrøysa
Rughaug
Kjentmannspostene 1992-1994
Øskjevallseter
Gampetjern, naturreservat
Hornet
Lårviktjern
Migaren
Bjønneskansen ved Gråberget
Tolveren i Vassendvika
Viksetra
Kjentmannspostene 1990-1992
Finnegrotta ved Toresplassen
Nedre Steinlausseter
Byflakseter
Benteplassen
Retthellseter
Bronsealderrøys ved Krokskogstupet
Mørkganga
Merratjern
Kusteinåsen
Oppkuven, 704 m.o.h
Storflaka Slottet, 538 m.o.h
Eldre poster: Blått kort fra 1981
Bjørntjern
Bukkehøgda
Djupvasshøgda
Dåstjern
Finneflaksætra
Furuåsen
Gjørudshaugen
Gråberget
Kroken
Mørkganga
Oppkuven
Sakromstjern
Skarpsnoåsen
Vidvangen
Øskjevallseter
Ålevatn


Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Lillomarka
Østmarka
| Sørmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort