I disse Mænneskers Sprog, Sædvaner og Dragt mærker han Byens Nærhed. Midt i den vilde, alvorlige Natur føler han sig indhentet og Standset av Forstædernes Smuds og Daarlighed.
Bernhard Herre: Skovene

Tunnellåpningen ved Ingvaldsflaten, der vannet fra Daltjuven kommer ut.

Plask. Vanntunnellen mellom Store Daltjuven og Ingvaldsflaten
nær Sandungen vitner om vannets viktighet.
Foto: MORTEN MØST

år vi vandrer i marka i dag er det vanskelig å forestille seg at det inntil nylig foregikk utstrakt næringsdrift i store områder. Gruvedrift og småindustri, sagbruk og tømmerfløting skapte ofte store verdier og mange arbeidsplasser. Men enkelte prosjekter var særdeles mislykket og ble raskt lagt ned.
Mange av disse kulturminnene illustrerer hvor viktig for eksempel skogbruket og tømmerfløtingen var. Ble de tradisjonelle transportlinjene brutt, ble enorme ressurser satt inn på å løse problemene. Mange steder ser vi også hvilke enorme prosjekter som måtte iverksettes for å skaffe den raskt voksende hovedstaden nok vann. Naturlige vannveier ble omdirigert og tunneller gravet - ikke ulikt dagens tanker om å lede vann fra Tyrifjorden til Oslo.
Mange slike steder er i dag gjengrodd og glemt. Andre steder er fortsatt godt synlige, og detaljene er ofte forbløffende godt bevart.

Oslo-folk får drikke av Tyrifjorden, artikkel i Aftenposten
Vann fra Storflåtan til Steinsfjorden som kompensasjon, artikkel fra Ringerikes Blad

Skogbruk og fløting

 • Hakklodammen er en stor demning med mange flotte detaljer.
 • Myrtjerndammen er en klassisk "kistedam" på vei til det fløterne kalte "Myrtjernhelvete".
 • Sloradammen i Sørkedalen og Otertjernene i Krokskogen tjente som tømmerfløternes nødløsning da Heggelielva ble sperret av et ras. Skotta kanal i Krokskogen gjorde det mulig å snu vannveien til Storflåtan og fløte ned Langlielven i stedet.
 • Søndre Skytten forteller om sagbruk i Østmarka
 • Port Arthur, gammel tømmerløype ved Tverrsjøen

  Gruvedrift og kraftindustri

 • Nysetergruvene nær Grua er blant Romeriksåsenes mange kulturminner
 • Konsta , Gjerdrums kraftgate fra Myrgruvefossen til Gruvebakken
 • Molybdengruven i Sørumsåsen, underlig prosjekt i Kjekstadmarka

  Småindustri

 • Asdøljuvet, kløften som sprenger seg vei mot Lier
 • Kvernhusfossen, der fossekraften drev en stor kvern
 • Torvtørkehuset i Vestmarka vitner om gamledagers småindustri.

  Nye vannveier

 • Anderstjern var en nøkkelbrikke da Oslo knabbet Nittedals vann og omdirigerte det via tunneller til Trehørningen og videre til Sølvvika i Helgeren.
 • Grimsvassputten, viktig brikke da Oslo sikret seg mer vann - fra Gjerdingen. Herfra ble det anlagt tunnell til Daltjuven og Ingvaldsflaten ved Sandungen. Her spruter vannet fremdeles.
 • Kroktjerntunnellen er en vanntunnell i Østmarka som stadig er god å ha

  Seterdrift | Bygdeborger | Nordmarka | Vestmarka | Bærumsmarka | Krokskogen
  Lillomarka
  | Østmarka
  | Romeriksåsene | Stormarka | Send et postkort | Linker | Bokafe