En enslighet, som om ingen her här andades, låg åter öfver den vilda skogsnejden.
Bernhard Herre: I Nordmarken (svensk utgave, 1865)
Gisp. Søndre Heggelivann er sjelden vakrere enn fra Kustein. Fotos: STEIN BOTILSRUD

t av Krokskogens aller vakreste utsiktspunkter ligger rett vest for Heggelivannene. Her reiser den seg, Kusteinåsen, med toppunktet 609 meter over havet. Mest blendende er kanskje det blide utsyn ned mot Søndre Heggelivann omkranset av Gråberghaugen, Brennåsen og Høgåsen med det merkverdige Kjerkeberget aller øverst. Mot vest ligger blåne på blåne utover Krokskogen med Gyrihaugen som det lettest kjennelige landemerket lengst i nordvest.
Til Kustein kommer vandreren enkelt både fra Heggeliveien i øst og fra blåstien over Løvlia i vest. Prøv også gjerne stien nede langs N. Heggelivann mot det mystiske
Møkkalitjern.

Hvorfor heter det Kustein? Ifølge H.O. Christophersen's oppslagsverk "Marka fra A til Å" er den mest nærliggende forklaring at den øverste knatten på Kusteinåsen kan ligne en liggende ku.Vestover mot Rolighaugen ligger Kusteintjern. Før ble Kusteinåsen iblant kalt Kusteinkollen, blant annet på kjentmannskortene i 60-årene.

Sommerkveld. Fra Kusteinkollen skuer den
heldige vandrer mot Krokskogens mange blåner.

 

Kjentmannspost 1990-92
Official geocaching site

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker