Fjellformene er dog med all deres villhet avrundet her. Den hele strekning ligner et opprørt og størknet hav, som stormen dog igjen kan bringe i bevegelse, når den farer henover skogkronene. Bernhard Herre: Skovene

Langvassbrenna 2004
Platået. Ville tilstander på Langvassbrenna, 663 meter ovr havet.
e mektige brenner som tårner seg opp sørvest for Tverrsjøen er ukjent land for de fleste, men ikke for de kvinner og menn som har tatt kjentmannsmerket en stund. Naturvernforbundet har utropt disse trakter til Oslomarkas stÝrste, flotteste og mest verdifulle eventyrskog - som dessverre står lagelig til for hogst.I disse ville trakter var det post tidlig på 90-tallet. Det går en lite brukt blåsti et stykke opp. En krevende skiløype drar seg også opp fra Sinnerdalen over til Bjørneputtdalen i grenselandet mot Krokskogen. Ellers er det vilt terreng man går i på disse kanter.


En egen verden. Økologi på vei opp Svenådalens lier mot Langvassbrenna.

Den vakre julidag jeg sist kom herforbi, i selskap med dr. Eggen, Nordmarkens hviskende vind, var det dog med utgangspunkt i Svenådalen.
Dette ville, trange dalføre som også kalles Svenodalen, forbinder Jevnaker med Tverrsjøen og skogsveiene i Nordmarka nord. Her er samveksten av trær, planter, sopp og annen vegetasjon så særegen, at denne dal, som de fleste bare kjører gjennom, ble viet en plass i Naturvernforbundet Oslo Akershus' markakalender her om året.
Dette ville vi selvsagt se, og brukte rikelig med tid opp de lange lier, som ennå hvilte i formiddagens skygge, og hvor skogen stedvis er så dyp og tett at solen aldri får stryke dens myke mosebunn. Blåstien forlot vi snart, til fordel for en mer dikrete rute forbi Seksputthøgda og myrene deromkring.

Høyere oppe viker de gamle graner for en blidere furuskog. Hist aner vi utsikten mot Ringerike på vår høyre hånd, her har vi et østvendt perspektiv over Nordmarkens øverste strøk. Vel oppe kunne vi med tilfredshet konstatere at det gamle trigonometriske tårn fortsatt var intakt.
Av kjentmannsposten var der dog intet spor. Den het forresten Langvassbrenna/Mosjøbrenna. Sistnevnte ligger lenger mot sørvest, og har sitt navn etter den vakre sjø som ligger straks over i Krokskogen.

Etter at dr. Eggen hadde funnet den stedlige geocache - hans første - satte han for oss en øst-nordøstlig kurs, som førte oss over brennende myrer, ned gjennom mørkladne juv, og forbi flere tverrkast til Svenåputten. Der fant vi rester av en gammel plass som ikke er nevnt på våre kart. Herfra fulgte vi et gammel tråkk ned til dalbunnen hvor vi hadde startet.

Poster i dette området:
Korsgransbråten | Kastestein ved Ølja | Pershusfjellet | Svarttjernshøgda

Start: Jevnaker, Tverrsjøen

 

Øverst: En geocache på Langvassbrenna.
Midten. Ved den blåsvarte Svenoputten.
Nederst: Stø kurs med dr. Eggen.

Official geocaching
site


Uforstyrret. På Langvassbrennas moskledte berg tramper ikke mange.

Kjentmannspost 1992-1994

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe