Når man fra Brekke i Maridalen lar seg sette over vannet, er man snart inne i de villeste fjelltrakter der på seks, åtte mil finnes omkring Christiania. Her er fjellene mere utstrakte og uveisomme enn noget annet sted, og hvor skogen avbrytes, hindrer sjøer og elver, urer og styrtninger gangen.

Bernhard Herre: Skogene.Branntomt. Med utsikt over Maridalen ble håndboken for kjentmannsmerket lansert.

En merkedag for kjentmenn

eldigvis er det sjelden så folksomt på kjentmannspostene som det var på Turteråsen søndag 3. september 2000, men for en gangs skyld var det helt OK for alle med litt trengsel. Innpå 200 sjeler innfant seg til lanseringen av kjentmannsheftet 2000-2002, som fant sted i sensommersol med krystallklar utsikt over Maridalen.

 


Kjentfolk. Fru Bakken godtr merket, Blichfeldt Sheriff i aksjon.

Den høytidelige avduking av post 34 ble foretatt av Reidun Fjeldstad, identisk med flaggbærersken på bildet fra Steinvollseter som pryder heftet med de 50 nye kjentmannspostene.
Det nye settet med kjentmannsposter bygger på opplegget fra tidligere, med en blanding av steder som utmerker seg med naturskjønnhet, utsikt, spesielle fenomener eller interessant historie, inkludert minnesmerker fra annen verdenskrig. Svært mange av de fremmøtte bar stolt dekorasjoner som fortalte at de har tatt Kjentmannsmerket mange ganger siden starten i 1962. og kunne nikke gjenkjennende til gamle travere som Heikampen, Bjønnåsen og Ringkolltoppen. Men tradisjonen tro hadde Kåre Haug og hans kolleger i arbeidsgruppen lagt inn overraskende poster som de færreste hadde hørt om.


Kjentmannsmerket legges opp i samarbeid mellom Skiforeningen og Oslo og Omegn Turistforening. De to foreningene var representert ved henholdsvis aktivitetssjef Hege Blichfeldt Sheriff og Gunnar Jonassen. Foran avdukingen holdt biologiprofessor Klaus Høiland fra Universitetet i Oslo et foredrag om økologiske forhold i et skogbrannfelt som Turteråsen (området ble hardt rammet av skogbrann i 1992).
For medlemmer av Skiforeningen og OOT koster den nye håndboken 80 kroner, hvilket tilsvarer 1 krone og 60 øre per post.
Den forrige boka kostet 70 kroner. Samtidig går prisen for ikke-medlemmer opp fra 110 til 130 kroner.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Stormarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker