Minnerik. Èn container står igjen
på Leikemyr.
Foto: STEIN BOTILSRUD

arkahistorien er full av spennende beretninger fra 2.verdenskrig slik Trygve Christensen beskriver i sin bok Marka og krigen. En av dem skriver seg ukene rundt årsskiftet 1944-45 da engelske fly slapp 54 containere over Leikemyr på Krokskogen.
Fortsatt befinner en av disse containere seg på Leikemyr. Den tjener idag som minnesmerke over de dramatiske begivenhetene et halvt århundre tilbake, reist av Milorggruppe 13322. Slipplassen er godt merket fra skogsbilveien i retning Sørseteren som passerer rett øst for Leikemyr og minnesmerket.


Myren, uten leik og med container.

Navnet Leikemyr har neppe noe med de dristige motstandsmenns livsfarlige lek med de tyske okkupanter å gjøre, men henspiller snarere på at den lille myr har vært et populært sted for skogens store fugler involvert i hektisk elskovslek i vårmånedene. Posten hører til de enkle - det er bare å gå støtt og målbevisst langs veien fra Sollihøgda mot Toresplassen. Etter kun 2-3 kilometer vil man støte på et skilt der viser til minnesmerket - og hvis sult og tørst på dette tidspunkt er gnagende, ere oppstilt både stole og bord til inntagelse av et enkelt måltid.
På denne post støtte vi forøvrig på selve Den Norske Friluftsfamilie - mor og far der selv hadde vært på kjentmannsjakt med sine foreldre den gang man løp omkring med gule og blå kort, og som nu er i ferd med å fylle sin fjerde kjentmannsbok sammen med sine børn. Slik skapes de gode tradisjoner.


Ingen leik akkurat. Minneplaten på containeren forteller
om hjemmefrontens farefulle virksomhet.
Foto: MORTEN MØST

Kjentmannspost 2000-2002

 

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka Østmarka | Stormarka | Eldre poster | Linker
| Flere krigsminner