Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørøst | Sørvest | Oslomarka

Leitjerna i Mjøndalsskauen

På leit. Øvre Leitjern er en perle øverst på
Mjøndalsskauen.
Foto: STEIN BOTILSRUD

ange kaller dem selve perlen øverst på Mjøndalsskauen. De to Leitjerna (Øvre og Nedre) ligger liksom litt for seg selv, helt øst på platået som rommer de høyestliggende områdene i denne delen av marka. Øvre Leitjern er det mest forlokkende av de to, der det ligger drøye 550 m.o.h, nesten helt utpå kanten av Leitjernshøgda som stuper ned mot Katthusdalen i øst. Her er bademulighetene ypperlige, ihvertfall på en høysommerdag hvor du knapt treffer andre enn en forskremt storfugl på tur i disse trakter.
Vinterstid er det noe større trafikk her, takket være naturløyan som går over Vestknabben og Leitjerna. Verdt en titt er også utsikten fra Leitjernshøgda ned mot Majordammen og Skoger, samt de velbrukte, men akk så sjarmerende hyttene som ligger for seg selv her oppe på Leitjernsplatået.

.

Holtefjell | Drammens Sørmark | Røysjømarka | Finnemarka
Skogene mellom Eikeren og Lågen | Skrim | Blefjell | Knutefjell

Drammen og Oplands Turistforening