Der ligger'n. Liggeren er en av
de eldste plasser i Nordmarka.

Liggeren

enne vakre plassen er for tiden knapt synlig, takket være den oppvoksende planteskog. Dermed er også en unik utsikt over Øyungen og de omkringliggende strakter i ferd med å bli historie for Oslo Arkitektforening som i dag leier denne meget gamle Nordmarksplass.
Den har sine røtter fra 1600-tallet og skal være en de tre først bebodde plassene i Nordmarka. Den er navnet etter Niels Ligger, som i 1664 var leilending under eieren av skogene i Maridalen og Nordmarka, Johan Garmann.

 

Les mer:
Granskogen vokser fritt i marka, Aftenposten-artikkel om Liggeren og andre plasser som gror igjen.

 

I nabolaget:
Myrtjernshelvete
| Øyungskollen

Kjentmannspost fra 1992 til 1994

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker