Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Linnekleppen i Vestfjella

Østfoldvinter. Fra Linnekleppen og områdene rundt ser vi ut over
vide skogstrekninger en klar vinterdag.
Fotos: STEIN BOTILSRUD

innekleppen er med sine 325 m.o.h det fjerde høyeste punktet i Østfold, men likefullt fylkets best besøkte utstiktspunkt takket være det høyreiste tårnet som står på knausen i grensetraktene mellom Rakkestad og Marker. Det første tårnet her ble reist allerede i 1907 for å sikre brannvaktene videst mulig utsikt over de endeløse skogstrekningene i Østfold. Historien forteller også at fra gammelt av søkte ungdommen opp til Linnekleppen hver eneste jonsokkveld for å møtes til dans og leik. I 1936 kom et nytt og kraftigere tårn på plass, og den dag idag kan du på en klar dag se helt til Gaustatoppen fra tårnet på Linnekleppen.

Til høyre: Tårnet på Linnekleppen er et av Østfolds mest kjente turmål.

 

Ertemarka | Ankerfjella | Vestfjella | Indre Østfold | Hvaler