Fager er lia. Kjentmannsposten på
Liseter en vinterdag.
Foto: TORGEIR STENSTAD

iseter ligger øst for Skålsjøen i Østmarka. Her setret Lørenskog-gårdene Nordli og Sørli i virkelig gamle dager: gårdene og seteren er nevnt i flere rettssaker fra 1672 og utover om seterretighetene i Losbyskogen. Dette leser vi i oppslagsverket «Marka fra A til Å». På stedet finnes en minnetavle satt opp av Lørenskog Historielag.
Østmarkskartet tyder på at Liseter må ha hatt en betydelig rolle. Det finnes to Liseterkoller, en nordre (349 meter over havet) og en søndre (331 meter), som ligger på grensen mellom Lørenskog og Enebakk. Det finnes også en Liseterputt i området.
En vesentlig beveggrunn til å ta dette sted med blant kjentmannspostene i 1996 later til å ha vært den spesielle skiløype som fører hertil. I håndboken fra dengang da heter det:

«Posten ligger ca 7 m fra en av de tidligere mest - men i dag minst - brukte «puttisløypene» i Østmarka. Puttiser er en slags gamasjer bestående av brede bånd som vikles rundt støvleskaftet og leggen helt opp til under kneet. En puttisløype er en skiløype hvor puttiser (eller østerdalssokker) er påkrevd».

 

Liseter var kjentmannspost i perioden 1996 til 1998.

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Postkort | Bokkafe | Litteratur & lenker