Ved Lokedammen på Krokskogen
Post H2O. Mye vann rundt Lokedammen, har opptil flere kjentmenn erfart. Foto: PÅL SCHAGE

et er mye vann rundt post 19, året rundt. Mange postjegere har støtt på store problemer med å komme frem til selve posten - ja, enkelte påstår at de har kastet klærne og svømt frem til klippetangen. Les beretningene i Kjentmenns Forum!
Posten ved Lokedammen ligger 200 meter sørøst for broen over elven ved Flåtadammen. «Sikreste» adkomst er fra denne broen og på sørsiden av elven, langs over en smal tange. (Tangen ser du ikke på 1:50.000 kartet) I enden blir tangen bredere og der står posten ved restene av dammen mellom Loka og det nordligste smalet av Vesleflåtan.Vått året rundt. Postoppslaget så nær, men dog så fjern for mange. Kartet viser den
smale odden med posten markert i rødt. Til høyre: Oversiktsbilde fra Gunnar Kagge senhøstes.

På vinterføre er imidlertid sikkerheten betinget av at du ikke faller i den åpne elven. På enkelte steder er marginene små. Og skikkelig is rundt tangen kan du ikke regne med, selv etter den lange kuldeperiode vinteren 02-03 er det synlig vann på alle kanter. Sørfra tangen mellom Vesleflåtan og Loka kan du nok steingå/-hoppe over der dammen var, mens nordfra over elven ser det verre ut.


Målet. Plundrete , men noen klarer det dog,. Foto:LEIF A. ZETLITZ, PÅL SCHAGE

Lokedammen er kjentmannspost fra 2002 til 2004.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort