Åsen stupar brant ned, det gäller här att hålla väl i buskarne og taga stöd mot granarne,
ty de löse stenarne slinta ofte under fötterna.
Bernhard Herre: Säterflickan och jägaren (svensk utgave, 1865


Vakrest. Spålen har fått betegnelsen "Nordmarkas vakreste vann".
Kanhende sto betegneren på Lortholkollen.
Foto: MORTEN MØST

en smukke, smekre Spålen kalles tidt og ofte det vakreste vann i Nordmarka, men hvilket perspektiv mon være det beste? Fra Spålsberget? Neppe. Fra Nautsundkollen? Kanhende. Men litt lenger syd ruver et tredje berg hvorfra utsynet slår ut det meste.
Lortholkollen hever seg 614 meter over havet i Spålens sydvestligste hjørne og byr på forbløffende utsyn ikke bare over det vakre vann, men også mot Pershusfjellet, Kjerkeberget, Oppkuven og Gyrihaugen. Midt imot ligger Tvetjernshøgda, og lenger øst den gamle Finnerudseter. Fra de svimlende precipicer øst på platået stirrer den fryktløse vandrer like ned i Styggedalens slukt.


Vilt.
Lortholkollens blanke isse, det flotte utsyn mot
Blekksjøflakene og Oppkuvens mektigenordflanke.

På disse topper - der er to - er der sjeldent folksomt, men i den tette skog knaker det desto mer når skogens konge går i skjul for den sjeldne inntrenger i denne øde verden som den døsigtunge nordmarksvind har slipt til et høyfjellslandskap. Ingen blå stier leder hitopp, men Lortholkollen lar seg lett erobre fra fra Spålsveien i vest. På veien kan man besøke Fleske-Lars' sommerhule.
På denne vakre sensommerdag, bliver jeg dog overtalt til å ta en djervere approche av min vandrervenn, Willy Nikkersen. Vi fortøyer vår kano i sivet som fyller Spålens trangeste, mørkeste sydspiss, krysser den stedlige blåsti og skiløype mot Styggedalen, og klatrer like opp den steile vegg. Her er tettvokst og kronglet, det er mørkt, vilt, vakkert og vått. På alle fire kjemper vi oss frem over forræderske stener, råtnende vindfald og grønnsleip, krypende vegetasjon. Denne vei kan få ha kommet de siste par hundre år, og går det galt her, blir en ensom ulykkesfugl kanhende aldri funnet.
Men med en smule alert er Lorthollkollen et av disse steder, med dette underlige lys, som enhver burde vandre til iblant.


Nordfra. Lortholkollen tårner over den lange Spålen,
her betraktet fra nordspissen ved Sinderdalen.Lortholkollen var kjentmannspost i perioden 1992-94

Official geocaching site

Krokskogen | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Nordmarka
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Bokhandel | Postkort | Linker