Når man fra Brekke i Maridalen lar seg sette over vannet, er man snart inne i de villeste fjelltrakter der på seks, åtte mil finnes omkring Christiania. Her er fjellene mere utstrakte og uveisomme enn noget annet sted, og hvor skogen avbrytes, hindrer sjøer og elver, urer og styrtninger gangen.

Bernhard Herre: Skogene

Klorer seg fast. Ved den gamle trevarden på Lybergja.

agervannsåsens høyeste punkt er Lybergja på 462 meter over havet, en snau halvkilometer sørøst for selve Fagervann. Mange er de speidergutter og andre håpefulle fra Grefsen og Kjelsås som har trådt sine første markaspor i disse egner, slik Bjarne Rønning beskriver i sin fremragende roman "A-laget".
Til varden på Lybergja kommer man ved å gjøre en avstikker i nordøstlig retning fra blåstien mellom Hønefoten og Fagervann. Utsikten er relativt begrenset, men både Maridalsvannet og Barlindåsen kan skimtes gjennom skogen.
Lenger nord på åsryggen ligger en gapahuk med utsikt vestover. Enda lenger innover åpner det seg en prakfull utsikt østover, med en uvant vinkling på Maridalsalpene.
På Lybergja står ennå den gamle trevarden, selv om det hvite topp-korset har falt ned.

Lybergja var kjentmannspost på 60-tallet.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen |
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker