Det steile, skogbekransede fjell bærer himmelens
skyfrie hvelving på sine mørke Atlas-skuldre.

Bernhard Herre: Krokkleven


Kunstnerpespektiv. På Malerstenen i Krokkleiva. Foto: LEIF ZETLITZ

rokkleiva har nesten alle hørt om, men hvor mange har gått der? Ikke fullt så mange. enda færre har stått ned der på ski, og av dem har vel bare de færreste kommet ned på to ben. Men kleiva er full av attraksjoner, mange av dem omhyggelig merket med skilt og informasjon. Et slikt sted er den såkalte Malersteinen.

Her sto kjente og ukjente kunstnere med pensler og lerret og gjenga den dramatiske utsikten ned gjennom kleiva til Tyrifjorden og Ringerike. Blant dem var Thomas Fearnley - og bildet han laget i 1836 har nok mange sett. Blant annet pryder det omslaget på den nyeste utgaven av Bernhard Herres «En Jegers Erindringer».

Bernhard skrev grundig og vakkert om disse traktene i sin fortelling «Krokkleven» - og han kjente dem visst godt. - Jeg hadde vel vært her hundrede ganger, skryter han et sted.
Men malerne heromkring hadde Bernhard Herre ikke mye til overs for.

En maler kan kun gjengi oss Krokkleven halvt, han kan holde den i den heldigste belysning og si: «Således er den et øyevlikk», og vi tror gjerne at denne skygge og dette lys har hvilt over landskapet i det nu, som han grep; og vi må nøyes hermed; men hine ustadige reflekser, der her gjør partiene tusenfold mer tiltrekkende, - dette spill kan maleren ikke gjengi.
Jeg har sett mangfoldige malerier over Krokkleven, men ikke ett der kan gjøre fordring på synderlig oppmerksomhet. Kun fjellets steile vegger, med sine granskoger, bekkene, den støvede vei, hvori enten en bonde rir sin hest eller en herre kjører en dame - har maleren kunnet oppfatte.

Før i tiden kunne man sveve opp Krokkleiva - tidligst i stolheis, og siden i den berømte tønneheisen. Den falt ned for lenge siden, og når skal eierne av hotellene på Kleivstua og Sundvolden restaurere den til heder og verdighet igjen?

Noen av tønnene står fremdeles i en krok utenfor Kleivstua, som i sin tid gjorde god morgenbusiness på stivfrosne skiløpere som kom opp med heisen og måtte inn og tines opp med varm drikke. Herfra er det en trivelig tur over til Nordseter. Den andre veien ligger Nordkleiva med sitt berømte slagsted.


En annen årstid. Christian Reusch med en ung innehaver av kjentmannsmerket,
Henrik på ett år, ved Malersteinen 17. mai 2003.
Foto: MARIANNE JØRANLID REUSCH

Malersteinen er kjentmannspost i perioden 2002-2004.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka
Stormarka
| Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde