På styrten. Katnoselven ved den elegante Målfossen. Foto: EILIF EGGEN

ålfossen er blant de mange attraksjoner i Katnoselven, der den slynger seg gjennom fire-fem tjern med den ytterst lokale benevnelsen «løker» og styrter utfor stup på sin vei mot Sandungen. Her gjør man klokest i å trille kanoen rundt.
På detter punktet møtes for øvrig tre fylkesgrenser - Oppland, Buskerud og Oppland. Vi er heldige som har Kjentmannshåndboken som forteller oss dette - for denne «treriksrøysa» er ikke markert hverken på stedet eller på kartet.

Målfossen er vel verd et besøk, og færre kjenner nok denne enn dens mer berømte storebror lenger nede, den larmende Kvernhusfossen. Det er blåmerket sti langs elven i hele dens lengde, en av de mest opplevelsesrike blåstiene som finnes - smal og kupert så det holder. Her ser vi elven og strykene fra vinkler som man aldri kommer i nærheten av hvis man følger veien.
Mange tohjulte kjentmannspostjegere har brent seg på å sykle skogsveien og prøve å gå i korteste vei til fossen gjennom terrenget - bare for å støte på «verste nordmark». Det er bedre å bruke stien, som på visse punkter bare er 20-30 meter fraq veien.
Det er se
rveringsmuligheter i helgene på Sandungen gård.


Løke. Storløken innleder Katnoselvens spektakulære ferd.

Målfossen er kjentmannspost frem til 1. juni 2003

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka
Stormarka
| Gjengrodde stier | Linker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde | Postkort