Fjellformene er dog med all deres villhet avrundet her. Den hele strekning ligner et opprørt og størknet hav, som stormen dog igjen kan bringe i bevegelse, når den farer henover skogkronene.
Bernhard Herre: Skogene

Bygdeborgen ved Maridalsvannet

Høydedragene som tårner over Maridalsvandets østbredde skjuler i sin Midte en av de mange hemmelighedsfulle Bygdeborger rundt Oslo. Denne borgen ble oppdaget så sent som i 1991, til tross for at levninger av den gamle muren ligger tydelig i terrenget. Vakker furuskog dominerer denne åsen, men hindrer utsikten. Dette har overbevist vitenskapen om at det her er tale om en såkalt veiborg hvorfra man kunne overvåke en spesiell ferdselsvei.
Den spinkle stien som leder opp fra den makelige Midtoddveien til disse ukjente høyder er behørig merket med skilt, et privilegium man ellers sjelden har ved en kjentmannspost. Borgens sentrale enhed er dessuten satt opp med nødtørftig informasjon, sågar med en linje på engelsk, en detalj man heller ikke så ofte ser i Skovene.

 

Bygdeborgen ved Maridalsvannet var Kjentmannspost frem til sommeren 1999. Den er barnevennlig
og lett tilgjengelig på sommerføre, cirka 45 minutters lett marsj langs Midtoddveien fra Kjelsås.

Andre bygdeborger i Oslo-området

 

Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Bokkafe | Postkort