Et høstprospekt er verdt å betrakte her. Fjellene hever sine grålige isser nakne opp mot himlen, den våte lyng henger gråtende over den hårde skrent, men lengere nede i liene og dalene står skogen ennu mørk og sterk.
Bernhard Herre: Skovene

Den smukke utsikt fra Merrahaugen sydvestover mot Maridalen.

Merrahaugen

SOM I EN JUNGEL står nye og gamle kjentmannsposter tett i tett i denne ekstraordinære del av Maridalen og Lillomarka. Går man opp langs bekken og den romantiske skogsvei fra Snippen stasjon på vei til Merrahaugen, vandrer man først under den hederskronede gamle post Torkilstuhøgda, og dreier så til venstre ved foten av ved den likeså hederskronede Barlindåsen. Bestigningen av Merrahaugen er dog mindre strabasiøs og utsikten nesten like god.
Fra dette perspective ser Maridalsvannet ut som en forlengelse av den sølvblinkende fjord, som idet jeg vender mig mot den, blir snittet op af Kielerfergens raske propell. På en klar dag skuer man like til Askerlandet fra disse precipicer.
Å komme hit tok mig en liten time fra Mobekken, Snippen og den blåmerkede sti mot Sinober: En umerket sti til Merrahaugens topp tar av nordover fra toppen av denne lange stigning. Posten står ved utsikten langs den mørke skov på toppen; inn i den dunkle tykning skal man såvisst ikke.

Merrahaugens øverste nivåer, sett fra syd.

Kjentmannspost 1998-2000.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka
| Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker