Maridalsalpene | Øyungskollen | Furumokollen | Raudløkkollen | Mellomkollen | Midtkollen | Gaupekollen | Hansakollen

Midtkollens utsikt mot Maridalsvannet og byen,
Midtens rike. Utsikt fra Midtkollen mot Maridalen. Foto: MORTEN MØST

idtkollen strekker seg dristig ut i den ville dal mellom Gaupekollen i øst og Mellomkollen i vest. Her er vi i en lite besøkt del av Maridalsalpene, hvor stiene er smale, mosen dyp og furutrærne ekstra krokete. Et hegrepar sjekker ut idet vi kommer over toppen og ut mot spissen, der det lille som finnes av utsikt er. Kanskje kan vi si at Midtkollen tar igjen i lutter villskap det den måtte mangle av panorama.
Hit kommer vi på en fenomenal smal og kroket sti fra Gaupekollen, som til og med har noen innslag av privat blåmerking. Videre mot den langt mer trafikkerte Mellomkollen kommer vi forbi et lite svart tjern som knapt er synlig på nordmarkskartet.
Kveldsskyggen legger seg tidlig over Midtkollen. Men soloppgangen er nok heftig for den som har såpass oppdrift.

Videre i Maridalsalpene

Midtkollen har aldri vært kjentmannspost.Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker |
Bokkafe