Mil etter mil. Kullbrennerne trengte tak
over hodet, de også.
Foto: STEIN BOTILSRUD

mrådet rundt Solli og Vestlia er et av de snøsikreste områdene i hele Oslomarka. Asker er et snøhull, og lysløypa fra Solli inn mot Sandungen er et sikkert tips for årets første skitur - ofte snøbelagt like tidlig som på Ringkollen og Svartbekken.

Dette området har også historisk klang, Da handler det ikke om snø, men kull. Traktene rundt Vestlia, som er Asker skiklubbs hytte, var i tidligere tider rikelig utrustet med kølabonner. Og folkene som brant køl, satte så opp koier for å sikre seg tak over hodet.

Milekoia er en slik koie, satt opp av Asker og Bærum Historielag sammen med de driftige "kara" i skiklubben. De samme karene har forresten merket flere fine stier i området, som ikke er avmerket på det store Vestmarkskartet. Fra Milekoia leder flere av dem ut til den gamle kjentmannsposten på Furuåsen, med flere fine utsiktspunkter mot sør.

Kjentmannspost 2000-2002

Start: Solli

Kart: Oslo Vestmark

I nærheten:
Asdøltjern
Myggheim

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Krokskogen
| Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker