Finske aner. Det var finner som ryddet Monsebråtan på 1600-tallet. Fotos: STEIN BOTILSRUDonsebråtan er en av de riktig gamle boplassene på Krokskogen. Den ble ryddet av finner midt på 1600-tallet da Per Gundersen og Mons Pedersen (som den er oppkalt etter) fikk bygsel. Beretningene herfra er mange og dramatiske, som da Per var med i en bande som stjal hester og ble hengt for det. Idag ligger de gamle bygningene fremdeles staselig til på den flotte vollen langs Lommas østlige bredd. Herfra er veien kort opp til Presthytta og det flotte Søndagsbrenna-Mærratjern naturreservat.
Om det ikke er noen bosetning på Monsebråtan lenger, er det desto flere forbipasserende. Sommerstid på sykkel og vinterstid hvor fattige snøvintre har gjort den rødmerkede løypa langs skogsbilveien til rene hovedutfartsåren mellom Løvlia og Lommedalen.

Monsebråtan var kjentmannspost på 60-tallet.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker