Siste gang jeg selv gikk denne turen, var senhøstes 1939.
Det var en av de mest trollske turer jeg har gått i Oslo-marka.

H.O. Christophersen, "Til Mørkegangen"

m noe sted i Oslomarka kan hevdes å ha skrekkblandet berømmelse, så må det være Mørkgånga (også kalt Mørkganga, Mørkegangen etc), Dette trange skar ytterst på Krokskogens platå er et av Osloarkas mest særegne steder.
Dette pass er så smalt, at det er som om de slibrige klippebryst vil lukke seg over vandrerens hode. Om våren styrter en villstyrig bekk som en stråle ut fra det steile berg, så voldsomt at godtfolk heromkring kaller den Migaren.
Om Mørkgånga har H.O. Christophersen skrevet, at han intet sted kjenner i Oslo-marken som i skjønnhet og villskap kan måle seg med denne mektige kløft. Enhver Nordmarks-traver bør med visse mellomrom ta en tur herhen, lyder hans råd i klassikeren "På gamle veier og nye stier i Oslomarka".

Flere veier fører hit. Den tyngste er å gå opp fra Elvika, der det er parkering, skilting og merket blåsti oppover. Et økende problem i de bratteste partier her - før man kommer opp til selve kløften - er løse steiner av betydelig størrelse, som gjør det vanskelig og tildels farlig å gå her, spesielt på travel dager. Et godt alternativ er å gåden lekre blåsti fra Retthellseter og nordover langs kanten av Krokskogplatået. Et annet er å starte fra bommen ved krysset Stubdalsveien og Gaupeskardveien, gå over Gyrihaugen, forbi det smellvakre Migartjern og frem til kløften.

Kløftenes kløft. Sjelden er Oslomarka mer
dramatisk enn ved Mørkganga.
Foto: MORTEN MØST

Les mer om
Mørkganga i
Kjentmenns
Forum!

I nærheten:
Gyrihaugen
Pipesteinen


Geocache

Kjentmannspost 2008-2010. Mørkgånga var
også
kjentmannspost fra 1990 til 1992.

Krokskogen | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Lillomarka | Østmarka Gjengrodde stier | Lenker & litteratur |