Var det riktig vasstort i Skillingen, hendte det at vi rodde opp til oset av Gjerdingselva. Nå var det bare en drøy time å gå til Fjellsjøen. Det er ikke så lange stubben fra Skillingsoset opp til Muttabrua. Men på denne strekningen lå det "sju garer under jora", visste Iver å fortelle.

Johannes Dahl: Nordmarka - eventyr og eldorado


Fjellbekk. Fra Muttabrodammen styrter Gjerdingselven mot Harestua.


ed den fyrrige foss som kaster seg friskt ned mot Harestuvannet er det lett å glemme at denne vannvei er en bakevje i våre dager. Sammenlignet med gamle dagers vannføring renner her lite nutildags - det aller meste av vannet fra Gjerdingen er ble for snart 100 år siden omdirigert via underjordiske kanaler lenger vest, til Daltjuven og hovedstadsvassdraget. Men før den tid ble her fløtet, noe man i dag kun ser beskjedne spor etter.

Vinterlig video fra Muttabrodammen
Steingå Gjerdingselva med Øyvind og Anne-Marit


En kaldere årstid. Den ensomme post i skogen. >Foto: PÅL V . SCHAGE

KJENTMANNSPOSTEN som friluftslivsorganisasjonene i sin visdom har satt ut på dette vakre sted, er lett tilgjengelig fra veien mellom Gjerdingen og Skillingen. En skiøype som tar av fra veien et par hundre meter fra broen vil føre nesten frem til posten. Men meget skulle jeg anbefale å ta ned til elven tidligst mulig etter broen, da elven her flyter stille gjennom scenisk og uberørt natur så god som noen i våre herlige skoger.


Mellom fossefallene flyter elven stille. Foto: MORTEN MØST

Muttabrodammen er kjentmannspost til 1. juni 2003.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker