Den fjerne vang. Myrseter ligger øde til
i Østmarkas dype skoger.
Foto: MORTEN MØST

enne fjerne seterpost i Østmarka kan tas på en rekke måter, inkludert med skøyter hvis isen kommer og snøen lar vente på seg. På Myrseter har vært livlig aktivitet tidligere, og det kryr av nisser og troll. Men siden 1850 har her kun vært sporadisk drift, og de slitne fundamenter er tilgrodde og lette å overse der de ligger på en liten høyde med utsikt over myren som har gitt seteren navn.
Til Myrseter kan vi komme fra for eksempel Flateby på Øyeren-siden av Østmarka, eller fra Rausjø-siden over det store, vakre Børtervann. I Rausjøgrenda ligger Øvresaga, OOTs nye hytte. Den vakre februardag jeg sist kom her forbi, var det travelt på isen, med fiskende folk, en familie på sparkstøttingstur, diverse selskaper med rykende bål og selvsagt fornøyde skiløpere.
Det går også blåsti forbi Myrseter, men det kan være meget vått i området. På disse kanter er man nær et inngjerdet naturreservat. Gjerdet kan brukes som orienteringspunkt, idet det leder nesten direkte frem til seteren.
Kjentmannsposten ved Myrseter bringer oss Kjentmannsprøven inn i den virkelige urskog, konstaterte den Østmarks-vandrer Gunnar Kagge da han engang tilskrev meg fra denne fjerne plett. Dette var hans velvalgte prosa:

Nordover er vernet Mark, der ingen mann må bryte kvist eller sette spor. Her kan den jagede ulv søke hvile, for hit ut kommer ingen skyteglad jeger. Her er de dypeste skoger i denne vakre mark. Ved Børtervann og den tilhørende Støttumfjord er det dessuten vakre leirplasser.

Myrseter var kjentmannspost i perioden 1998-2000

I kjentmenns forum: Slik kan du ta denne posten med kano!

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gamle poster | Stormarka | Litteratur & lenker