De dødes tjern. Ingen fisk overlever HP-verdiene her.

 

ranset av mørkladne, magre graner ligger vesle Nepptjern oppe i skogen noen meter fra Store Gørja. Denne unnselige pytt har den største surhetsgrad av alle vann i Oslomarka og er gjenstand for betydelig interesse fra vitenskapelig hold. Langs bekken til Gørja kan man således observere seriøst utseende apparatur fra Norsk insittutt for vannforskning (NIVA).
Jeg valgte en dyster vinterettermiddag for besøket hit, hvilket er den rene, skjære galskap siden vannets attraksjon for folk flest er dets særegne, dype farge.

Les hva Niva sier om Nepptjern!

 

 

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde