Stormarka | Nordvest | Nordøst | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Utsikten over Vassfaret fra Nevlingkollen
Form og farge. Vassfaret er en typisk U-dal, her i sommerlig
grønt sett fra Nevlingkollens topp.
Foto: STEIN BOTILSRUD

entralt i Vassfaret troner Nevlingkollen, 1027 meter over havet, og kanskje det aller vakreste fjellet i disse egner der det speiler seg i den blide Nevlingen snaue 500 meter lavere. Nevlingkollen er fjellet der Kongeørnen har hersket i århundrer og hvor det i begynnelsen av forrige århundre foregikk en heidundrandes slåsskamp mellom to ungdommer fra Vassfaret, mens sambygdingene sto nede i dalen og fulgte med de dramatiske begivenhetene.
De to ungdommene var Anton Bjørke, sønn av legendariske Berte Skrukkefyllhaugen, og Vesle-Gudbrand fra Vassfarplassen. Nils Viker forteller i sine fremragende bøker om Vassfaret at krangelen dreide seg om en hoggorm som Anton sprettet opp med Gudbrands tollekniv. Det gjorde Gudbrand så eitrandes forbanna at han utfordret kameraten til slåsskamp. Duellen endte visstnok uavgjort.
Fra gammelt av ble Nevlingkollen ellers kalt for Pålsonkollen etter en annen dramatisk begivenhet her oppe. Navnet Pålson skal være til minne om en kar som falt utfor det glatte, nesten loddrette stupet på østsiden av kollen. Vassfarhistorikeren Per Hohle forteller at mannen gikk på ski og fikk uvær med tett tåke. Han kom høyst sannsynlig fra Hedalen og hadde gått over fjellpartet mellom Nordbygda i Hedalen og Vassfaret.
Den dag i dag kan man følge gamle far over Hedalsfjella over mot Nevlingkollen. Den flotteste turen er kanskje den vardede stien fra Søbekkseter over Surtind går på østsiden av Fjellvatnet og siden fører rakt ut på Nevlingkollen og den makeløse utsikten over de midtre og nedre partier av Vassfardalen, samt nære og fjerne fjellområder i sør og vest. Men pass deg for de bratte stupene om du ikke vil ende som den stakkars Pålson...

Nevlingskollen i Vassfaret

Skjønnhet. Mange mener Nevlingkollen er Vassfarets
aller vakreste fjell der det troner over Nevlingen.

Vassfaret | Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Norefjell