Smalt. Alle ser det, men få stanser
ved Nibbitjernet. Fotos: EILIF EGGEN

et smale Nibbitjernet er blant de store attraksjoner i denne del av Krokskogen. Her passerer det sterkt trafikkerte skispor mellom Nordre Heggelivann og Løvlia forbi, men den stillhetssøkende vandrer kan vinterstid ta over isen til de gjemte avkroker av dette skjønne tjern. Den kjentmannspost som fantes her tidligere, stod ved en gammel demning innerst i den sydligste bukt. Den ble ikke bygget til fløting ut av Nibbitjernet, men for å sikre tilleggsvann til elven Lomma i Lommedalen i tørre somre. Her leier Guriby Sag fremdeles damfeste av godseier Løvenskiold for tyve kroner året. Men demningen har lenge vært i forfall og er nå åpen og glemt.
Sommerstid er disse strøk lite sett av andre enn de heldige få som eier en av egnens hytter. Men av en bekjent, som har mye å gjøre her om sommere. har jeg latt meg fortelle at fisken nettopp i denne velsignede årstid biter, som om den skulle være betalt for det. Selv vandrer denne fisker så gjerne helt fra sin hytte ved Stubdalsflakene i lyse sommernætter for at høste av Nibbitjernets rikdommer.

Andre klassiske Kjentmannsposter heromkring er Oppkuven, det veldige fjell øst om det nordlige Heggelivann, og Kusteinkollen, en tilsvarende ås vest om det søndre. Halvannen kilometer mot syd ligger det lille Møkkalitjern, som få har sett.


Forlatt. Nedrigget og nedverdiget står
Nibbitjernets gamle demning uvirksom.

Kjentmannspost fra 1994 til 1996.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker