Jeg hadde vel vært her hundrede ganger, men denne klevs største verd er det, at den aldri er lik seg selv. Snart hviler skyen seg på fjellets topper og glider i neste moment ned i dalen, snart spiller lysningen i de sterkeste farver hist og her langs åsens sider, mens enkelte partier hviler i en nesten sortaktig skygge.

Bernhard Herre: Krogkleven


Minne. Den vakre minnetavle-replika i Tavleskaret. Fotos: MORTEN MØST

 

åsene som omgir Krokkleiva ligger Nordkleiva og det kjente slagsted, der Karl den 12 og hans svenskehær ble slått sønder og sammen av en norsk bondehær i april 1716. Slaget her sto noen uker etter at svenskene var blitt grundig slått ved Gjellebekk Skanse i Lier, og satte punktum for dette forsøket på å invadere Norge.
I skaret der slaget sto ble det kort etter reist en minnetavle. Her heter det nå Tavleskaret. Den opprinnelige tavlen som sogneprest Daniel Ramus i Norderhov fikk satt opp er borte, men en replika ble reist i 1997.
Nordkleiva og Tavleskaret ligger en kort vandring fra Kleivstua. Hit kan man med fordel komme innom på en tur langs den flotte stien mot Retthellseter og Gyrihaugen.
Bernhard Herre var en flittig vandrer i disse strøk og har beskrevet dem i fortellingen "Krogkleven". Han skryter av at han han vel hadde vært her hundre ganger, og berømmer ellers stedets "italienske luft" og fjellenes "sterke Atlas-skuldre".

Les hva Hole Historielag sier om saken!

 

Minnet. Presten Ramus har fått sitt eget minnesmerke i Nordkleiva..


Nordkleiva var kjentmannspost fra 1994 til 1996.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Nettbokhandelen Bernhard Herres Minde