Nordmarka-stemning en sommerdag påvei opp til post 23 Åssjøbrenna, med utsikt mot Åssjøen.

kkurat hva som utgjør Nordmarka er det flere meninger om, men sikkert er det at den ligger nord for byen og strekker seg noe lenger enn standard turmål som Skjennungsstua og Kikut. Noen vil si at Nordmarka blir mer medgjørlig jo lenger nord vi kommer; det kan være riktig bratt og ufremkommelig i de bynære strøk og åpent og snilt oppe i villmarka.
Nordmarka grenser mot Krokskogen i vest og Lillomarka i sørøst. Det er dusinvis av startpunkter; noen vi kanskje ikke alltid tenker på er Maridalen i sør, Movatn og Hakadal i øst, og de øvrige stasjonene på Gjøvikbanen lenger nord. Om vinteren går det skibuss til Mylla og Bislingen, om sommeren sykkelbuss til Tverrsjøen. Her oppe starter også vannveien mot Oslo, som byr på fine kanomuligheter.
Nordmarka er full av store og små serveringssteder; sjekk for eksempel Gørjehytta og Rajebråtan.
Kjentmannsposter 2006-2008

Åssjøbrenna
Svartvatn ved dammen
Hestevei ved Tvetjerna
«S» på Åbortjernshøgda
Kølabonn ved Langlia
Kølabonner ved Milehogget
Eriksknatten

Glotjernskollen
Løvenskioldbautaen
Rottungselven
Andtjernsbekken
Svartor kalkovn
Skådalsbakken

Kjentmannsposter 2004-2006

Finntjernsmyrdam
Tørkerudtjernet
Ballangrudkollen
Fjellsjøhøgda
Grimsvannet
Der Banner-Ole «Solungen» bodde

Elvikløkka
Knappa
Sølvviksdammen
Langedalen ved st Svarttjern
Myrtjernhelvete
Gaupekollen
Dausjødammen


Kjentmannsposter 2002-2004
Juthaugen
Helgehaugen
Kastesteinene ved Ølja
Lurikoia
Stålmyra
Anderstjernbekken
Hakkloa sag og mølle
Porten
Kulveitangen
Fossen under lille Gørja
Dammen foran Gåslungen
Kamphaug
Jettegrytene ved Dausjøen
Lille Åklungen
Kjentmannsposter 2000-2002
Korsgransbråtan
Svaraberget

Fjellsjøen

Muttabrodammen

Steinvollseter
Målfossen

Sandbekkrøysa
Tunnelen fra Helgeren
Heikampen
Bjørnedelet

Ørfiske

Minneplaten over Bernhard Herre

Turteråsen

Kjentmannsposter 1998-2000
Ristirauvfjellet
Svarttjernshøgda
Venehaugene
Rankedalen
Grimsvassputten
Bysteinen - Linskjørka
Heksekostgrana på Guribrenna
Hengebroen ved Hakklokalven
Skysskaffertjern
Smedmyrkollen
Bjørnsjøhelvete
Myrtjerndammen
Svartorgruben
Vossekneika
Kjentmannsposter 1996-98
Port Arthur
Kolleren, utsiktspunkt på 688 m.o.h.
Kjerka, særegen stein
Båhusseter, gammel seter og slippsted
Kvernhusfossen ved Sandungen
Gammel ferdselsvei ved Langlia
Sandungskollen 610 m.o.h.
Tunnelinntak ved Anderstjerna
Tunnelinntak ved Trehørningen
Tunneluttak ved Sølvvika
Nepptjern, et av markas sureste
Svartberget, vest for Råkollen
Slakterkleiva
Øyungskollen
Oslomeridianen/60 grader nord
Kjentmannsposter 1994-96
Lamannshaugen 701 m.o.h.
Puttmyrene

Roenseter
Grasdalskollen
642 m.o.h.
Spålselva

Sandbekkmana
Store Daltjuven
Tunnelutløpet Daltjuven-Ingvaldsflaten
Revshammaren

Kikuttoppen 611 m.o.h
Hakkloa Dam

Fagervann,
Øvre Blanksjø

Tøienløkka
Kjentmannsposter 1992-94
Gobekkdalen
Ankerveien
Ulvegravene ved Sander
Liggeren

Mellomkollen

Flyvraket ved Hansakollen

Skinnskattberget
Mago
Lortholkollen

Slippmyra i Finnvassdalen
Grasdalsputten
Mosjøbrenna/Langvassbrenna
Svarttjernshøgda
Kjentmannsposter 1990-92

Karussputten
Kobberhaugene
Glåmene
Fredrikstad gård
Søndre Karlshaug

Store Hyttetjern
Kyrkjeberget (Kjerkeberget)

Søndre Branntjern
Lurikoia
Branntjernshøgda
Janhula på Nautsundkollen
Prekestolen
Finnstad
,
Pershusfjellet

.
Bernhard d.y. på Mellomkollen,
februarmorgen ved Tverrsjøen.
Eldre poster: Blått kort fra 1981
Almedalshøgda
Barlindhøgda
Elneshøgda
Eriksknarten
Fagerlisetra
Fagervann
Fjellsjøhøgda
Glotjernskollen
Grasdalskollen
Gruvåsen
Heikampen
Knappa
Mellomkollen
Pershusfjellet
Roenseter
Storhaugen
Svartkulp øvre
Svarttjernshøgda
Sæterputten
Åssjøknatten

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | S┐rmarka | Gjengrodde stier | Stormarka | Litteratur & lenker | Bokkafe