Stormarka | Nordvest | Sørvest | Sørøst | Oslomarka

Mistberget
Mistisk. Ved Hurdalssjøen med Mistberget midt i siktet. Foto: STEIN BOTILSRUD

et finnes noen ihuga entusiaster som går på ski helt fra Skumsjøen ved Gjøvik og helt inn til hovedstaden. Distansen er på godt og vel 120 km og dekker et mer eller mindre sammenhengende belte av skog, bare avbrutt av en riksvei eller to. Områdene nord for Nordmarka og Romeriksåsene har milevis med skiløyper, sjarmerende tjern, putter og sist, men ikke minst en serie med forlokkende skogstopper opp mot 8-900 meter. De mest berømte er behørig omtalt av H.O. Christophersen i hans "Vandringer i Oslos stormark".