Idyll. Ved kjentmannsposten på Nordskogen.

are noen tufter, litt stein og et jernspann er i dag igjen etter husmannsplassen Nordskogen, midt mellom Sinober og Sørskogen i Lillomarka. En viss Lars tegnet husmannskontrakt her i 1878, noe kjentmannsboka forteller om i detalj

Eldre poster i dette området:
Brennberget | Torkilstuhøgda
Røvarkula |

Start: Kjuul, Movann
Kart: Oslo Nordmark

Sørgelige rester. Her lå Nordskogen.


Les mer om
Nordskogen i Kjentmenns Forum

Besøk Sørskogen


Nordskogtjern betraktet den gamle husmannsplass.

Kjentmannspost 2004-2006