Stormarka | Nordvest | Sørvest | Sørøst | Oslomarka


Blått til lyst. Fra Blåfjelltraktene vest for Vassfaret. Foto: STEIN BOTILSRUD

 

et var i denne retningen Dr. L. Andersen Aars orienterte seg da han ville føre Oslofolk «Skauleis til fjells». Han ville kort og godt legge forholdene til rette slik at Oslofolk kunne starte fjellturen hjemme. Andersen Aars bodde selv på Vinderen i Oslo og drømte om å etablere et nett av blåmerkede stier og tilhørende koier fra Nordmarka, gjennom Krokskogen, via ferge over Tyrifjorden, gjennom Holleia, Vikerfjell og Vassfaret helt opp til høyfjellet mellom Hallingdal og Valdres. Ønskedrømmen om "en rute med motorbåt fra Nessbryggen tvers over Tyrifjorden til Tyristranna" ble riktignok aldri oppfylt, men stier og koier kom på plass og ligger der den dag i dag, som et særdeles innbydende minne over den fremsynte doktoren fra Vinderen.

Holleia | Høgfjell | Vikerfjell | Vassfaret | Norefjell