Underworld. Lys i enden av en av Nysetergruvens tunneller.

 

idlig i vårt århundre var det stor industriell aktivitet i Grua-området, særlig innen bergverk. Nysetergruvene i på Romeriksåsenes vestskråning ned mot Grua er et av de største industriminnene vi har i Oslomarka. Her drev ulike selskaper utvinning av sink, men uten den helt store kommersielle suksess.
Gruvene fremdeles som store sår i terrenget, og over et stort område kan man se slagghauger, sjaktåpninger og utsprengninger. Naturstien opp til Nyseter er også det reneste industrimuseum, med en rekke sjakter, ovner og rester av den gamle malmheisen.

Gruvene er forsvarlig avstengt. Men i sommerhalvåret tilbyr Hadeland Bergverksmuseum omvisning i to av sinkgruvene. Her er ingen oppvarming, lys eller gruvearbeider-dukker i glassmontere; bortsett fra at frivillige fra Bergverksmuseet og stiftelsen som driver det har nedlagt et stort sikringsartbeid ligger gangene stort sett slik det tyske gruveselskapet forlot dem. Du plasker i vann og snubler i sviller, men hjelm og lykt deles ut ved start.
Omvisningene finner sted til faste tider i sommerhalvåret Påmelding skjer på museet (telefon 90635599), som holder til nær sportsplassen på Grua.

 
 

Kjentmannspost 1998-2000

 
 

 

Hadelands Bergverksmuseum | Official geocache site

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
| Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker