Vårvakkert. Ved den lite påaktede offerstein nær Kjelsås gård.

er er vi høyt over Sørkedalens bunn og bare et par hundre meter fra en velbrukt ferdselsvei - men at denne gamle offerstein ligger like ved, vet bare de menn og kvinner som tar Kjentmannsmerket. Stien inn til posten går fra feristen ovenfor Kjelsås går og er markert med blå bånd. Den går gjennom tett skog og er i seg selv en opplevelse - men så kommer vi ut i åpent lende og dreier sørover mot utsikten og selve attraksjonen her. Hva offersteinen ble brukt til forteller kjentmannsboken om i detalj.

Posten ligger befriende vakkert til, kanskje en av de vakreste i perioden 2006-2008. Herfra skimter vi fjorden, og mot øst er det utsikt mot Råkollen.


Les om denne posten i Kjentmenns forum

Lahlum

I nærheten:
Morlikåsen


Storebror i øst.
Utsikt mot Råkollen og et par-tre løvetann. Fotos: VESLE-BERNHARD

Kjentmannspost 2006-2008

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker