Stormarka er en egen seksjon under Bernhard Herres hjemmeside og er produsert av Kjentmannsmerkets Venner © 2002-2005.
Kjentmannsmerkets Venner er en frittstående fanklubb av Kjentmannsmerket for Oslomarka, som organiseres av Skiforeningen og Oslo og Omegn Turistforening.

Stormarkist. Botilsrud på Vikerfjell
påsken 2002. I bakgrunnen Høgfjell,
gjerne kalt Oslos nærmeste høyfjell.

Stormarkist. Botilsrud på Blefjell, påsken 2004. I bakgrunnen trer Gaustatoppen klart frem.

Prosjektleder for Stormarka: Stein Botilsrud. Tilleggsresearch og design: Morten Møst. Vi tar intet ansvar for feil som måtte ha oppstått på sidene, men vil gjerne korrigere dem og høre din mening om hva vi kan gjøre bedre.
Underveis har vi benyttet en rekke skriftlige kilder. De viktigste av disse er:

Andersen Aars, L: "Stormarka"
Christophersen, H.O: "Vandringer i Oslos Stormark"
Christophersen, H.O: "Vei og varde"
Den Norske Turistforening: "Østlandske skogområder"
Helgesen, Tom: "Helgeturen"
Helgesen, Tom (red.): "Skibok for Drammensområdet"
Helgesen, Tom: "Buskerudskogene"
Helgesen, Tom: "Skogene mellom Drammenselva og Eikeren"
Ryvarden, Leif og Lauritzen, Per Roger: "FjellNorge"
Røgeberg, Bjarne: "Finnemarka"
Røgeberg, Bjarne: "Finnemarka II"
Schandy, Tom og Helgesen, Tom: "Naturperler i Buskerud"
Schulze, Tore: "40 trivelige turer på Ringerike med Omegn"
Joell, Tore: "40 turer i Halden og Aremark".
Søbye, Øystein: "Romerike"
Thommesen, Erik W: "Kremen av topper 1, 2 og 3"
Turkart Finnemarka
Turkart Drammen Sør
Turkart Idd
Turkart Norefjell-Eggedal
Turkart Skrim-Vindfjell
Turkart Fjella
Turkartutsnitt Skibergfjell
Viker, Nils: "Norefjell"
Viker, Nils: "Vikerfjell, Vassfaret, Villdalen"

Tilbake til Stormarka