Hela fjellsträckan liknar ett upprørdt, plötslig stelnadt haf, som stormen dock åter kan bringa i uppror, när han far genom trädkronorna.

Bernhard Herre: Skogarne (svensk utgave, 1865)

Gisp. Fra Oppkuven får man ny innsikt - og utsikt - i markas mektighet. Fotos: STEIN BOTILSRUD

ANG EN VANDRER har lagt sin elsk på kjempen inne på Krokskogen. Oppkuven er med sitt veldige tårn og sine 704 meter over havet ikke bare en av Oslomarkas høyeste topper, men også et av de beste og mest besøkte utsiktspunkter, sommer som vinter. Navnet komme fra gammelnorsk "kufr, rundaktig topp.

Oppkuven. Det nye utkikkstårn; den løfterike blåsti nede i dalen.

 

Selve Oppkuvenmassivet strekker seg fra Søndre Heggelivann i sør til Svarten og Vesleflåtan i nord. Tårnet står aller øverst på det ville platået nord for Oppkuvvannene. Her blir vandreren belønnet med utskt ikke bare over store deler av Marka, men også Norefjell, Blefjell og Gaustatoppen. Mot sør skimtes også fjorden - alt dette mens man befinner seg midt i det fredede Oppkuven-Smeddalen naturreservat med noen av de eldste granene i Marka. Noen har gått ned for telling og ligger der som et testamente over en svunnen tid. Andre står der fortsatt, store og tunge, som levende bevis på skogens livskraft.

Svartere enn natten. Ikke noe sted ser man Svarten klarere enn fra Oppkuvens østflanke.

Om tårnet på Oppkuven går mange historier.Vesle-Bernhard forteller meg at da han som guttunge i de konfliktfylte 60-årene besøkte Oppkuven for første gang og tok kjentmannsposten, ble han vitne til en vill krangel mellom en far og en tenåringssønn med det som dengang ble kalt langt hår. Sønnen nektet å bestige tårnet, for denslags "topphysteri" ville han ikke være med på. Men opp på kuven hadde han altså slitt seg. Guttens vrangvilje kan også ha hatt noe å gjøre med det faktum at det gamle tårnet var ganske gebrekkelig.

Et nytt tårn ble reist for noen år siden, og herom forteller Kjentmannshåndboken 1994-96:

"I et ideelt samarbeide mellom Statens Kartverk, Miljøverndepartementet, grunneier Løvenskiold og Ingeniørvåpenets tropp 2 på Eggemoen kom arbeidet igang.I 1993 kom det nye tårnet opp, bygget i prinsippet etter det gamle med eget tårn for måleinstrumenter og et for selve plattformen. Solid og i gode materialer, litt høyere enn det gamle..."

Chartreusegrønt reservat i den hemmelighetsfulle Smeddalen. .

En tur til Oppkuven trenger ikke å begrense seg bare til tårnet. Oppkuven-Smeddalen naturreservat er en opplevelse i seg selv med sine gedigne urørte platåer, daler, tjern og putter. Mektigst er kanskje inntrykkene i Smeddalen, den trange og bratte dalen som fører fra Oppkuvenmassivet og ned til Kringla. Her gikk det faktisk en skiløype for en god del år tilbake. På toppen sto et av Skiforeningens meget få skilt som varslet bratt løype. Får man ikke nok av utsikten fra tårnet, lønner det seg avgjort å utforske Oppkuvens østflanke. Benytt i så fall skogsbilveien nede i Kuvelia, hvorfra man kan klatre opp på flere utsøkte utsiktspunkter med forbilledlige utsyn både mot hemmelighetsfulle Svarten, trivelige Kringla og det langstrakte Langlivannet under Smedmyrkollen og Heikampen. En rundtur i Oppkuven-massivet gir nye perspektiver på så mangt...

Poster i sikte. Klar sikt til gamle kjente som Smedmyrkollen og Heikampen.

Oppkuven har vært kjentmannspost flere ganger, senest i perioden 1994-96

Besøk resten av 700-metersklubben!

Svarttjernshøgda 717.m.o.h
Helgehaugen 705 m.o.h.
Lamannshaugen 701.m.o.h.
Ringkollen 702 m.o.h.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker | Kjentmenns Forum