Jaggu pent, gitt
Øyenslyst. Ved Ørfiske en vakker høysommerdag. Foto: MORTEN MØST

et store Ørfiske er et av de vann som naturlig renner til Nittedal, men som ble demmet opp og "snudd" for å dekke opp for hovedstadens raskt voksende vannbehov. Opprinnelig var her to vann. Den flotte gamle demningen som ble reist i sydenden i 1911 er nylig restaurert, noe Kjentmannshåndboken forteller om i detalj.
Vi er her ikke langt fra Nittedal og sivilisasjonen, noe for eksempel "Sameiekollen" sørøst for vannet vitner om. Her er det mange fritidsboliger, men noen hytteeksplosjon kan det knapt kalles. Allerede i 1903, underveis fra Varingskollen i nordøst, bemerket tur-pioneren I. H. Borrebæk de nye tider ved Ørfiske:

Nu gaar det ustanselig nedover. Først passerer man Ørefiskevandene, hvor der i den sidste Tid
har reist sig flere Villaer inde i Skogen. Disse Vandes Omgivelser er ogsaa venlige. For Tiden
er man dog ifaerd med at Ødelaegge den vakre og sære Natur ogsaa deroppe, idet Kristiania Kommune
graver Tunnel fra disse Vande ned mod Maridalen for at kunne benytte Vandet som Drikke-
vand. Vandenes idylliske Skjønnhed og Ro vil derfor snart være en Saga blot.

Den nyrestaurerte demning, og Sameiekollen. Vinterbilder: EILIF EGGEN

På nordbredden ligger plassen Ørfiske, som trolig ble ryddet i siste halvdel av 1600-tallet. Ifølge oppslagsverket "Marka fra A til Å" var den i sin tid husmannsplass under gården Døli, men ble eget småbruk i 1796. En kort tur vestover ligger den gamle husmannsplassen Fredrikstad.
Rundt Ørfiske støter vi kanskje på en av Kjentmannsmerkets grunnleggere, Herman Mehren, som arrangerte såkalte Kjentmannskonkurranser i Oslomarka tidlig på 60-tallet. Kanskje bærer han på et fiskegarn; Ørfiske betyr vannet med det rike fiske (og ikke det lille, som prefikset ør forleder mange til å tro).

Til Ørfiske er kjekt å komme på skogsveien fra Movann stasjon og fra Hakadal. På veien minner elegante milepæler oss om avstanden til Hakadal verk. Og vi får følge av Borrebæk, som i sin lille bok "Paa uvante stier" tar oss med på en tur fra Varingskollen nordøst for Ørfiske, og helt til byen:

Fra Ørefiskevand bærer det brat ned til Movandene ved Pladsen Lørenskogen. Aasen stiger brat op paa den ene Side ved Veien, medens Jernbanen iler paa den vestre Bred. Videre nedover til de vestre Bomstuer, hvor Naturen er ganske vild med Bækken paa den ene Side og den bratte Aasli paa den anden. Midt i denne har Jernbanen banet sig Vei.
(...)
Turen er magelig og ligetil, Naturen er vakker og afvexlende hele Veien, saa man ikke vil angre paa, at man anvender en Søndag paa den. For Skiløbere er den ogsaa herlig, især for Damer.

Les hele fortellingen!

Tynn is. Ørfiske sett fra demningen en novemberdag, med Varingskollen fjernt i nord.

Ørfiske er kjentmannspost til 1. juni 2003

 

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker | Andre kulturminner | Send et postkort!