Mosegrodd. Orremåsan mottok slipp fra England under krigen.Foto: STEIN BOTILSRUD

slomarkas betydelige rolle under 2. verdenskrig er veldokumentert, aller best i Trygve Christensens fremragende verk om "Marka og krigen". Og for hver nye kjentmannshåndbok kan man være like sikker på at postmakerne plukker frem nye krigsminner. Så også denne gang, hvor Sørmarka har fått sin post nummer 50 på Orremåsan, et par små kilometer vest for den hederskronte Gaupesteinen. Det var i 1944 og -45 Milorg tok imot fallskjermslipp fra Storbritannia i dette flotte myrområdet som strekker seg nesten helt nord til Høgesset.

Kjentmannspost 2000-2002


Andre nr.
50-poster:
Breidmåsan
Tyrigravåsen


Rapport:
Min tur til Orremåsan

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka | Sørmarka | Gjengrodde stier | Linker | Postkort | Bokkafe