Ett sted går streken. Store Åklungen med Lynhytta.
til høyre i bildet aner vi unnarennet i den gamle hoppbakken.

usenvis av turgåere passerer hver helg dette geografisk sett viktige punkt i hovedstaden. Den såkalte Oslomeridianen krysser 60 grader nord nøyaktig der idrettslaget Lyns hytte ligger i Store Åklungens sydvestlige hjørne. Den kjentmannspost som friluftsorganisasjonene i sin visdom satte ut på dette sted, sto imidlertid i den bratte skråning noen meter opp på vestbredden, der det i gamle dager var en hoppbakke. Man kan fremdeles ane konturene av denne bakken, og posten sto ved hoppet.
Første gang jeg tok ut hertil hadde jeg problemer med å finne posten, hvis plassering ikke fremgikk glassklart av kartet. Jeg spurgte meg for på Lynhytta, men ingen der ant at man hadde disse bemerkelsesverdigheter så å si rett utenfor stueveggen. Slik er mange hemmelige steder skjult for andre enn dem, der nøie er blitt kjent med disse marker ved å ta Kjentmannsmerket.

En annen fordums hoppbakke

Oslomeridianen/60 grader nord var kjentmannspost fra 1996 til 1998.
Enkel adkomst på vei, sti eller løype mellom Sognsvann og Ullavålseter.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Stormarka | Postkort | Linker