Dystert.
Ikke mye glede å spore på
Østbyvangen
. Fotos: STEIN BOTILSRUD

isker-Lars het han, eneboeren inne på "åsen" som holdt hus på Østbyvangen for omkring 100 år siden. I dag er der ikke meget igjen den gamle setervang og melkeboden Lars bodde i. Om man kommer via blåstien vestfra, er det verdt å legge merke til stikrysset med Markas barskeste avstandsmål. "Lygnaseter 67" står det med blå skrift på svart bunn, målt og merket av de ivrige sjeler i Oslo og Omegn Turistforening. En heller drøy dagsetappe, vil enkelte si.

I nærheten: Helletjernet | Sætertjern | Vrangen | Smalgjermenningen | Kirkebyvangen


Fordrevet.
Fisker-Lars var den siste
fastboende som holdt hus på østbyvangen.

 

Kjentmannspost 2000-2002

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen
Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Linker | Postkort | Bokkafe