Ved demningen på Østernvann.
Høstblankt.
Ved demningen , med utsikt mot Holmenkollåsen.

Østerenvann

Dette vakre vannet er nærmeste turmål for store befolkningsgrupper i Bærum - ikke minst etter boligbyggingen i Fossum-området. Her er vi på mange måter på markas terskel - og kan saktens undres hvor lenge markagrensen holder stand her. Inntil videre er det mye flott turterreng å glede seg over på alle kanter av vannet, som i sin tid var drikkevannskilde.

Traktene her har en spennende historie, i første rekke knyttet til annen verdenskrig og de mange som satt i tysk krigsfangenskap på Grini fengsel. Men også hjemmefronten hadde aktiviteter i området, blant annet illegal radiosending så å si rett under nesa på okkupasjonsmakten. Historikeren Trygve Christensen har i flere bøker skildret disse hendelsene, og forteller ett sted om da et milorg-team støtte på en stor gruppe tyske soldater med maskinpistolene hevet - oppe på demningen som nå fikses opp.
Strøket rundt Østernvann tiltrekker seg også jegere på kjentmannsposter - blant dem en særegen bergsprekk ved vannet, det flotte utsiktspunktet Skuta, og Aborbekken.

 

 

Bånn.
Driten tyter frem når Østervannet tappes.

 

Bunnen nådd i Østernvann

Sommeren 2001 var vannet på det nærmeste tørrlagt slik at den gamle demningen kunne få høyst tiltrengt vedlikehold.
Vannstanden ble senket med åtte meter - og et lite hyggelig skilt fortalte at her er det fare for kuttskader. For her kommer det frem - blekkbokser og glasskår, engangsgriller og annet skrot som har ligget på bunnen og og godgjort seg. Miljøbevisstheten blant folk som ferdes her er på et sånt lavmål at Bærumsmarkas venner måtte rykke ut på dugnad - og fremdeles er det mye å ta av. Nå er vannspeilet akkurat som på de gamle kartene jeg har fra Nasjonalbiblioteket, forteller Bjørn Kåre Salvesen i Bærumsmarkas venner.
Østernvann har nemlig ikke alltid vært badeplass, turmål og festogfyllplass slik det er nå. Frem til en gang på 80-tallet var det drikkevannskilde for Bærum kommune, med strenge restriksjoner. Bading og telting var ikke snakk om.
Men i dag er Østernvann en perle tett ved store boligområder - og et argument for å passe på at utbyggingskåte Bærumspolitikere holder fingrene av fatet. Disse typene skal man nemlig holde godt øye med - det finnes en rekke vidløftige planer om å bygge ut Bærumsmarka. Lommedalen har de jo forlengst forsynt seg av, det er golfbaner på gang ved Haga og Fossum. Selvsagt trengs det boliger, men de som skal bo i Bærum trenger også rekreasjonsområder. Det er verd å tenke over at for en generasjon siden var det bare skog der tusenvis av mennesker nå har adresse Østerås.

Andre demninger og vannveier | Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka
Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker
| Bokkafe