Naturfenomenalt. Ved post 45,
Steinkirken nær Grønmo i Nordmarka.

ette er regionen øst og sørøst for Oslo. Østmarka kjennetegnes ved sine slange smale innsjøer og daler i nord-sør retning. Uttrykket «verste Østmarka» er nok drømt opp på en tur på tvers! I virkeligheten er Østmarka flott terreng for turgåere på alle nivåer, med utstrsakt merking og skilting, broer og gangbaner, stier og sykkelveier. Pensjonistene i foreningen «ØX» står bak mye av denne tilretteleggingen. På den annen side har Østmarka sine særdeles krevende kvaliteter, med villmark god som noen - og iblant helt ugjennomtrengelig.
Østmarka har også fint kanoterreng, skogsveier egnet for sykling, og en rekke serveringssteder: Mariholtet, Rustadsaga, Sandbakken og Vangen for å nevne noen.
Området er tilgjengelig fra en lang rekke punkter. Flere fine startpunkter finnes bare noen minutter fra T-banestasjoner som Skullerud og Bogerud. Det går buss til Durud og ned mot Enebakk, og man kan starte fra ulike punkter i Lørenskog/Lillestrøm-området. Lenger ned blir Østmarka til Sørmarka.

Kjentmannsposter 2008-2010

Steinkirken

 
 
Kjentmannsposter 2006-2008

Blåtjernsboltene
Dalbakk
Milorg-hule øst for Smalvannet

Spinneren
Grisemøkkmåsan
Tømmerås
Kjentmannsposter 2004-2006
Skansene ved Bakås
Ellingsrud Mølle
Lombardiet
Gullsmeden
«Den første varde» - syd for Skullerudåsen
Søndre Kjerrmostjernet
Grønliåsen
Breidmåsan
Kjentmannsposter 2002-2004
Blåtjerngrana
Kroktjerntunnellen
Vannbassenget ved Sarabråten
Slepptjern
Luttjern
Vikstjernkoia
Kjentmannsposter 2000-2002
Tørrgranåsen
Bjørnåsvarden
Huldreheim
Mønekollen
Svarvestolbrenna
Løkenseter
Trollvanna
Benken ved Forfoten


Østens mystikk. Mønekollen, Ramstadslottet, det falne tårn på Mortvassåsen.

Kjentmannsposter 1998-2000
Kjentmannsposter 1996-1998
Dunderen
Aurtjernet i Rælingen
Kjentmannsposter 1994-1996
Nuggerudsteinen
Skullerudseter
Nilsehula
Tretjerna
Kjentmannsposter 1992-1994
Søndre Puttjern
Hauketjernskløftene
Huketjern
Midtre Kytetjern
Svartoren
Elgåsen
Vardåsen


Mer mystikk. Kroktjerntunnellen, Kristenseteråsen, god gli mot Kløftetjern.

Kjentmannsposter 1990-1992
Ramstadslottet, 394 m.o.h
Styggevannet, et uvanlig utilgjengelig vann
Eriksvann, badevann mellom Sør-Elvåga og Skjelbreia
Svartdalen, mellom Fingerbølmyrene og Torsmosen
Spinneren, 270 m.o.h med mystisk bauta
Tonekollen, 368 m.o.h
Eldre poster: Blått kort fra 1981
Biritjern (S Morterudkoia) På gran 30 m N vannet v/skiløype
Blåtjernet (ØNØ Dundern) På furu ved bekkeutløpet
Dundern (V Ramstadslottet) På kolle på furu 300 m S høyde 359
Haugerkollen ØN Elvåga) På furu 50 m S toppen (354 m.o.h.)
Helletjerna (SØ grinderkollen) På bjerk 50 m N vannet)
Haukåsen (Ø Lutdalen) På furu v/ varden lille Haukåsen
Heiåsen (Ø Langen) På furu 10 m s toppen Igletjern (Ø Halssjøen) På furu Ø bekkeutløpet
Lisæterkollen (Ø Skålsjøen) På furu på toppen (349 m.o.h.)
Nedre Bjørtjerna (Ø Skålsjøen) På furu N tjernet
Slettfjellet (Ø Nøklevatn) På furu v/blåmerket løype ved Slettfjellet
Stutaue (NNØ Fjell) På furu S vannet) Svartkulp (Ø Blåsyna) På furu v/Bekkeos (strandkanten) Skurvåstjern (v/Ramstadsjøen) På furu V vannet
Tonekollen (NØ Mosjøen) På trigpkt. (368 m.o.h.) Trollvatn (SØ Østmarkskapellet) På gran v/skiløype midt mellom Svartkult og Trollvatn
Vardåsen (Ø Børternatna) På gran 20 m N trigpkt.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka |
Sørmarka | Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort