Bortgjemt. Øvre Blanksjø er ligger idyllisk til. Foto: NINA BERGLUND

Øvre Blanksjøenne lille pytt må ha skrytt på seg navnet. Ikke er den blank, og "sjø" brukes vel helst om noe større vannlegemer. Ikke desto mindre finnes det to Blanksjø' er - en øvre og en nedre - her i de sørligste deler av Nordmarka. Vi er her et par-tre kilometer nordøst for Sognsvann og litt sør for Store Åklungen, ikke langt fra de skogpartier som kalles Skjervenmarka. Øvre Blanksjø kan - for eksempel - være mål for en kjekk liten kveldstur sommerstid.

Øvre Blanksjø var kjentmannspost fra 1994 til 1996.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker