Vil vi oppleve efteråret i all dets fylde, kan vi ikke gjøre bedre enn å søke opp i de endeløse ødemarker mellom Hadeland og Romerike, hvor så og si ingen mennesker bor.

H. O. Christophersen: Oslomarka i våre hjerter


Høyest. Paradiskollen er høyest blant de høye på Romeriksåsene. Fotos: STEIN BOTILSRUD


ed sine 670 meter over havet er Paradiskollen det høyeste punktet i Romeriksåsene. En gang sto her et tårn med et makeløst rundskue. Helt til Sverige kunne man se, mens blåne på blåne på blåne i vest ga oss Nordmarka i all sin veldighet.
Nå er tårnet revet. Kun en varde pluss en sliten hytte står tilbake. Utsikten mot vest er fortsatt fin belønning for den harde oppstigningen med Bislingen fjellstue midt i mot og både Gjerdingen, Harestuvannet og Skillingen blinkende langt der nede. Men gjerne skulle jeg sett et nytt tårn på dette vidunderlige sted med det vakreste av navn. Først da kan Paradiskollen bokstavelig talt gjenreises som Romeriksåsens virkelige tak.

Paradiskollen har vært kjentmannsposter mange ganger, senest fra 1990 til 1992.


Stue og skue. Den slitne hytte; utsikten mot Harestuvannet, Skillingen og Gjerdingen i det fjerne.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker