Hemmelighetsfullt.Plåterudsetertjern med seierens flagg. Foto: MORTEN MØST

å denne fjerne østmarksseter har det ikke vært drift siden 1880, og seteren er vanskelig å finne. Bildet til høyre viser glade delegater fra Kjentmannsmerkets Venneren felles ekskursjon til seteren.
Men her er ikke alltid lutter glede. Første gang jeg kom på jakt etter dette hemmelighetsfulle tjern der friluftsorganisasjonene i sin uutgrunnelige visdom har satt opp kjentmannspost, svimet jeg rundt i timesvis i det uoversiktlige terreng og måtte gram i hu vende hjem med uforrettet sak.

Inn i villnisset
Ved mitt neste besøk kunne jeg derimot gå etter lyden, idet to unge herrer kom skrikende fra posten med hår og hud godt befolket av de fryktede hjortelusfluer som plager denne mark. Jeg oppdaget da, at ikke bare hadde disse kjekke menn vært så vennlige å samle sammen alle de stedlige fluer, jeg hadde også gått litt for kort ved mitt første besøk.
For å komme til Plåterudsetertjern skal man ta av fra skiløypen der den krysser en myr, og inn i villnisset som dominerer myrens hjørne. Her går terrenget svakt oppover i sterkt tilgrodd, fuktig terreng, over skummende bekker og under råtnende vindfall. Selve tjernet ser man knapt før man står ved dets lortladne bredd. En seiersruset vandrer har her hengt opp et norsk flagg, og jeg forstår ham godt.

Quicktime-video: X-files ved Plåterudsetertjern!

Fra den ensomhetens gru som vanligvis hviler over denne plett, har min gode venn Gunnar Kagge tilskrevet mig med de følgende ord:

"Selve Seteren findes ikke lenger. En gammel Jæger berettet for Sigurd Senje at han sov i hustuftene en gang rundt Unionsopløsningen. Da var de allerede meget forfalne. Nu ser man ingen Tegn til disse hus, men sæteren laae 150 meter sydøst for tjernet".


Hemmelighetsfullt. Plåterudsetertjern en vinterdag med lite trafikk. Foto: EILIF EGGEN

Plåterudsetertjern var kjentmannspost fra 1998 til 2000. Et godt utgangspunkt er Østby nær sentralsykehuset i Lørenskog.

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker