Port Arthur

en grunne kløft ved Sinderdalens nordlige åpning syd for Tverrsjøen er en gammel tømmerløype bare få skritt fra skogsveien der tømmerbilene raser forbi i dag. Her er solide bolter slått inn i fjellet og gjør det mulig å. sperre løypa med kjetting.
Stedet er trolig kalt opp etter Port Arthur (nåværende Lushun) i Kina, en by som blokkert av japanerne i den kinesisk-japanske krig i 1894.

Posten lå mellom skiløypa og skogsveien, og stolpen står der fremdeles.


Ved Tverrsjøen på vei mot Port Arthur.

Port Arthur var kjentmannspost fra 1996-1999. Letteste adkomst er fra Tverrsjøstallen (parkering, servering i vinterhelgene. Velegnet skitur for barn, en kilometers tur med bare en motbakke. Enkel post også om sommeren.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka | Østmarka | Gjengrodde stier | Litteratur & lenker