Sterk scene. Utsikten fra Porthøgda mot Bjørnsjøen. Foto: ODDVAR FOSS

 

øydedraget Kikut - Sandungskollen er ved siden av Pershusfjellet blant de fineste utsynsturer vi finner i marka. Fra Kikut over Porthøgda og Askehøgda til Sandungskollen går det en blåmerket sti, to kilometer hvor du hele veien holder deg nær 600 meter høydekoten. Til Kikut går det en bratt sti opp fra Kikutstua, og det går en mindre bratt opp fra Fyllingen gård.
Og til/fra Sandungskollen går stien på vestsiden nordfra/nordover. På traversen bortover toppene er Porten en av severdighetene, det smale skaret som en gang var en viktig ferdselspassasje for lokalbefolkningen.
På snøføre er bare strekningen fra Kikut til Porten farbar, og da på ubrøytede løyper nordfra eller opp fra Fyllingen. Men vinteren 2003 er dette området blitt lettere tilgjengelig. Fra Fyllingen gård er det nå bred preparert løype som svinger seg elegant opp over åsen, gjennom juletreskog og mellom stolte furuer. En herlig utforløype, alle svinger lar seg kontrollere.


Glimt. En portner, o ppstigning fra Fyllingen, teletårnet. Fotos: EGGEN, SCHAGE, MØST
Denne velstanden går like opp til det trigonometriske punktet på Kikut. Det aller høyste punkt er for øvrig 60 meter nordvest for trig'en, der utsynet mot nord er finest. Mellom Porthøgda og Kikut er et løypedele, og derfra går traseen videre til Porten - den passerer like nord for Porthøgda med Telenor Mobil-senderen. Og den velpreparerte løypa fortsatte nordover videre helt ned til Kroktjernet og hovedløypa Sandungen-Kikut. Et meget spennende alternativ til standardløypa i Puttedalen.

Høstvandring over Kikutmassivet - video (13 mb)

Højdare. Porthøgda byr generøst på utsikt. Foto: STEIN BOTILSRUD

Porten er kjentmannspost fra 2002 til 2004.


Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Send et postkort