1969 | 1981 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | X-files | Favoritter

Utsikt fra Prekestolen i Romeriksåsene
Blåner. Ved post 42, Prekestolen i Romeriksåsene. Foto: EILIF EGGEN


Vestmarka og Kjekstadmarka
Fosskollen

Ringiåsen
Svabergene ved Blåfjellhytta

Kølabonngrana i Kjekstadmarka
Torvtørkehuset på Semsmåsan
Grosetkollen

Burås


Bærumsmarka

Hagaskjerpene

Kløfta ved Østernvann


Krokskogen

Kroken, fraflyttet plass i Kjaglidalen
Midtskoggrana
Sloradammen i Sørkedalen
Slåttmyrene

Kampeknerten

Ingjerdsbrenna
Dammen på Østre Langtjern
Skotta, vannrenne til Storflåtan
Stubdalskampen
Femputtsteinen

Nordmarka
Port Arthur, gammel tømmerløype ved Tverrsjøen Kolleren, utsiktspunkt på 688 m.o.h.
Kjerka mellom Katnosa og Holoaseter
Båhusseter, slippsted under krigen
Kvernhusfossen ved Sandungen
Gammel ferdselsvei ved Langlia
Sandungskollen 610 m.o.h

Tunnelinntak ved Anderstjerna
Tunnelinntak ved Trehørningen

Tunneluttak ved Sølvvika

Nepptjern
, et av markas sureste

Svartberget
, vest for Råkollen
Slakterkleiva
Øyungskollen

Oslomeridianen/60 grader nord

Lillomarka
Bygdeborg ved Maridalsvannet

Angstkleiva

Romeriksåsene
Snellingshøgda
Kirkebyvangen
Gjerimosan myrreservat
Ramndalen

Gruvehøgda
mellom Nittedal og Gjerdrum

Prekestolen

Østmarka
Dunderen
Svartåsen

Søndre Skytten
Liseter

Aurtjernet i Rælingen

Kristenseteråsen

Sørmarka
Høgesset, base for Milorg i 1944-45
Mjærskogkollen
, Sørmarkas høyeste

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Sørmarka |
Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Postkort