1969 | 1981 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | X-files | Favoritter


Skogens ro.
Høstprospekt over Østmarka fra Mønekollen, en av de
50 kjentmannspostene i perioden 2000 til 2002.
Foto: MORTEN MØST

Vestmarka og Kjekstadmarka
Sletthellene
Trangeberga
Milekoia

Ramsåskastet

Gampen

Høgbrennåsen

Bærumsmarka
Kolsåstoppen nord

Åborbekken

Krokskogen
Leikemyr

Auretjernsdammen

Midtskogsteinen

Jordbærhaugen

Hoho

Søttjerndalen

Gopletjernsåsen

Presthytta

Kjerringkollen

Butleren

Ruggestein ved
Øyangsrøysa

Ringkolltoppen

Dyregraver i Bølgenmarka

Nordmarka
Korsgransbråtan

Svaraberget

Fjellsjøen
Muttabrodammen
Målfossen 

Steinvollseter
Sandbekkrøysa
Tunnelen fra Helgeren

Heikampen

Bjørnedelet

Ørfiske

Minneplaten over Bernhard Herre

Turteråsen

Lillomarka
Aurevannet

Romeriksåsene
Vrangen

Sætertjernet

Østbyvangen

Klopp over Smalgjermenningen

Gruve i søndre Ramndalen

Østmarka
Tørrgranåsen
Bjørnåsvarden

Huldreheim
Mønekollen
Svarvestolbrenna

Løkenseter

Trollvanna

Benken ved Forfoten

Svartskog og Sørmarka
Kruttmølleåsen
Orremåsan

Nordmarka | Vestmarka | Romeriksåsene | Bærumsmarka | Krokskogen | Lillomarka
Østmarka
| Sørmarka |
Stormarka | Gjengrodde stier | Linker | Bokkafe | Postkort